Evaluare Clinică

CAS++ reprezintă un soft de teste psihologice, fiind un produs computerizat, offline, de evaluare psihologică a adulților, cu posibilitatea utilizării pentru evaluări individualizate, pentru selecție și recrutare de personal sau pentru consiliere în carieră.

Sistemul de evaluare CAS++ conține:

Peste 50 de teste psihologice adaptate și etalonate pe populația din România, grupate în cinci categorii principale:

Peste 1150 de profile ocupaționale cu care se poate face potrivirea unei evaluări în vederea orientării în carieră. De asemenea, pornind de la profilele ocupaționale se pot construi profile de post cu care să se facă comparația evaluărilor candidaților într-un proces de selecție.

Chestionare non-psihometrice: scale de evaluare comportamentală, chestionare de cunoștințe etc.

De asemenea, în activitatea de cabinet sunt utilizate interviuri clinice și scale specializate, concepute și aplicate în vederea asigurării cerințelor și exigențelor psihometrice de validitate și fidelitate.

APTITUDINI COGNITIVE

Abilitate generală de învăţare:

Aptitudine numerică

Aptitudine verbală

Aptitudine spaţială

Aptitudine de percepţie a formei

Rapiditatea în reacţii

Abilităti functionăresti 

Capacitate decizională 

PERSONALITATE ȘI ATITUDINI

INTERESE Și VALORI

EMOTII ȘI COMPORTAMENTE – SCALE CLINICE

APTITUDINI NON-COGNITIVE