Evaluare psihologică 

 Serviciile de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale se adresează persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi/sau similare din România, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care solicită sau posedă dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale.

Evaluarea psihologică este efectuată în vederea angaării ca agent de pază, paznic, poliţist comunitar, pădurar (la angajare şi examen periodic) să obţină sau să-şi menţină permisul de port armă:

Evaluarea psihologică se efectuează în conformitate cu normele Colegiului Psihologilor din România – Comisia de psihologie pentru aparăre, ordine publică și securitate natională.

Tipuri de evaluări:

1. La angajare

2. Pentru întocmirea dosarului de obţinere a permisului de armă

3. Periodic:

a) pentru personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribuţiilor, poartă armament şi muniţie: anual;

b) pentru personalul angajat în structurile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale: conform reglementărilor legale în vigoare;

c) pentru persoane particulare care deţin permis de armă: la cinci ani;

Probe obligatorii în vederea evaluării:

a) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal general:

b) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal special:

c) pentru evaluarea structurii de personalitate:

Standarde minime:

a) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal general: nivel intelectual peste nota standard NS ≥ 4 sau coeficientul de inteligenţă IQ ≥ 90

b) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal special: viteză, randament, timp de reacţie, eficienţă, precizie etc. note standard cel puţin de nivel mediu

c) pentru evaluarea structurii de personalitate: scale fără accentuări sau dizarmonii

Rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice.

Reexaminarea se poate efectua o singură dată, la un interval de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări.