Ateliere pentru cadre didactice

Modul 1

Recunoașterea tulburărilor psiho-emoționale și intervenția adaptată 

Managementul furiei: agresivitate - asertivitate 

Modul 2

Dezvoltarea de competențe psiho-socio-emoționale 

Primul ajutor psihologic

Modul 3

Identificarea dificultăților de relaționare, adaptare și învățare

Dezvoltarea de situații de comunicare și relaționare față în față